Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2015

muzyczka
3645 d013 390
4350 3d92 390
Reposted frominculubum inculubum viaweruskowa weruskowa
muzyczka
Wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze? On doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że go kocham. Czasami powie coś w żartach, czasami spróbuje mi tym dogryźć, ale On to wie. Ma tę pewność. Ja tej pewności nie mam. Po prostu w to brnę. 
— 22.05.2015r.
muzyczka
Reposted fromroads roads viabadgirl badgirl
muzyczka
- Wiesz - rzekła Ruth - ludzie nie płaczą, kiedy im smutno. Każdy myśli, że tak jest, ale to nieprawda. Płaczą, gdy są sfrustrowani albo przytłoczeni.
— Holly Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadgirl badgirl
muzyczka
1187 b19b 390
Reposted frommargorzata margorzata viabadgirl badgirl
muzyczka
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabadgirl badgirl
muzyczka
8974 8c2e 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaweruskowa weruskowa
muzyczka
Może mam własny świat, w którym panuje chaos
i kilka wad, przez które coś się zjebało.
— TMK aka Piekielny
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaweruskowa weruskowa
muzyczka
Serce jest czymś, czego nie można kontrolować.
— Rise Against
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaweruskowa weruskowa
muzyczka
Serce nie pyta, kiedy zaczyna się w kimś kochać. I nie mylmy miłości z zakochaniem - zakochanie jest na jakiś czas. A dalej jest praca nad uczuciem. I ono nie zawsze ma tę samą temperaturę. Zmienia się. Czasem w obcość, czasem w nienawiść. Najważniejsze, żeby nie stać się sobie obcym i nie pogardzać osobą, z którą się jest. Jeśli tak się dzieje, trzeba odejść.
— Helena Norowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
muzyczka
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viaweruskowa weruskowa
muzyczka
1321 d6a3 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaweruskowa weruskowa
muzyczka
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
7045 62d4 390

thedaddynacho:

stunningpicture:

You’ve got a friend in me.

This is so lovely

Reposted fromkirklandvodka kirklandvodka viaweruskowa weruskowa
muzyczka
Życie jest jak klocki z tetrisa. Jak wszystko pasuje, to nagle znika.
— Fejsbukowe mądrości
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaweruskowa weruskowa
muzyczka
1544 08df 390
Reposted fromkatalama katalama viaweruskowa weruskowa
muzyczka
1048 6d7d 390
Reposted fromawkwardx awkwardx viabadgirl badgirl
muzyczka
Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadgirl badgirl
muzyczka
9936 eaf5 390
Reposted fromoktawka oktawka viabadgirl badgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl